<<
>>

ЗМІСТ

ЗМІСТ............................................................................................................... 12

ВСТУП.............................................................................................................

14

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 24

1.1 Ґенеза розвитку управління в діяльності органів місцевого самоврядування

та запровадження інноваційних технологій.................................................... 24

1.2 Сучасні форми та методи управління в діяльності органів місцевого

самоврядування та місце серед них інноваційних технологій........................ 51

1.3 Нормативно-правове регулювання інноваційних технологій управління в

діяльності органів місцевого самоврядування................................................ 74

Висновки до розділу 1...................................................................................... 91

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.......................................................... 97

2.1 Поняття та структура адміністративно-правового механізму впровадження

інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого

самоврядування................................................................................................ 97

2.2 Характеристика механізму правового регулювання впровадження

інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого

самоврядування.............................................................................................. 114

2.3 Поняття та види засобів правового регулювання впровадження

інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого

самоврядування..............................................................................................

132

Висновки до розділу 2.................................................................................... 148

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.................................................................................. 153

3.1 Удосконалення правового регулювання впровадження інноваційних

технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування..... 153

3.2 Зарубіжний досвід впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування та можливості його використання

в україні........................................................................................................... 162

Висновки до розділу 3.................................................................................... 175

ВИСНОВКИ.................................................................................................. 178

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................... 178

ДОДАТКИ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

<< | >>
Источник: ГІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. ЗМІСТ
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. Зміст
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -