ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 4

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ...........................................................................................................................

12

1.1. Поняття і значення кадрових процедур в Національній поліції України

як об’єкта адміністративно-правового регулювання...................................... 12

1.2. Історико-правовий аналіз кадрових процедур в правоохоронних

органах та сучасний стан їх реалізації в Національній поліції України........ 23

1.3. Розмежування правовідносин, які виникають під час кадрових

процедур в Національній поліції України....................................................... 33

1.4. Правові засади кадрових процедур в Національній поліції України та

місце серед них адміністративно-правового регулювання............................. 44

Висновки до розділу 1...................................................................................... 55

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 60

2.1. Адміністративно-правовий статус суб’єктного складу кадрових

процедур в Національній поліції України....................................................... 60

2.2. Класифікація кадрових процедур в Національній поліції України 72

2.3. Об’єкт і предмет кадрових процедур в Національній поліції

України.............................................................................................................. 84

2.4. Форми та методи проведення кадрових процедур в Національній

поліції України.................................................................................................. 94

2.5. Контроль та нагляд за проведенням кадрових процедур в

Національній поліції України.........................................................................

105

Висновки до розділу 2.................................................................................... 113

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ..... 120

3.1. Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує

кадрові процедури в Національній поліції України..................................... 120

3.2. Зарубіжний досвід проведення кадрових процедур в поліції та

можливості його використання в Україні...................................................... 128

3.3. Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності кадрових

процедур в Національній поліції України..................................................... 143

Висновки до розділу 3.................................................................................... 155

ВИСНОВКИ.................................................................................................. 162

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................... 170

ДОДАТКИ...................................................................................................... 191

| >>
Источник: ГРІТЧІНА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. ЗМІСТ
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. Зміст
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
 12. ЗМІСТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -