<<
>>

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ АБО РІШЕННЯ ПРОКУРОРА

предметів та речовин, у тому числі заборонених, з метою

документування

виявлення

фактів протиправних діянь фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності на підставі рішення виключно прокурора про їх проведення

Схема 2.3.1.

Поняття та ознаки контрольованої (оперативної) закупки

та контрольованої поставки

п I J
з використанням елементів

який полягає в забезпеченні переміщення під контролем правоохоронних органів

виявлення злочинів розкриття злочинів

встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів

оперативно-розшукових

об’єкт - загальний, визначений ЗУ “Про ОРД” та іншими законодавчими актами

об’єктивна

сторона

Контрольована

поставка

суб’єктивна сторона складу контрольованої поставки

суб’єкт - оперативно- розшуковий орган та безпосередньо оперативник, негласний співробітник чи інша особа

Схема 2.3.3. Характеристика контрольованої поставки

предмети і речовина, вільний обіг і реалізація яких обмежені чи заборонені

предмети, які здобуті злочинним шляхом

засоби і знаряддя вчинення злочину

предмети, які мають на собі сліди скоєння злочину та ін.

Схема 2.3.4. Класифікація предметів контрольованої поставки

ґ дорогоцінні метали
і коштовне каміння
V __ /

Схема 2.3.6.

Предмети і речовини, обмежені або заборонені для вільного обігу та реалізації, як об’єкт контрольованої поставки

забезпечення доказів злочинної діяльності, тобто створення умов, при яких сліди вчинення злочину відображаються та закріплюються у кримінально-процесуальних законодавчих джерелах

встановлення відправників і одержувачів предметів поставки

встановлення (з використанням контрольованих предметів) осіб, що готують або скоїли злочини

встановлення каналів постачання заборонених до обігу речовин і предметів

;

встановлення каналів транспортування та зберігання предметів, обіг яких обмежено

ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬОВАНОЇ

ПОСТАВКИ

встановлення пунктів зберігання, переробки та упаковки наркотичних засобів і прекурсорів, а також інших предметів і речовин, вільний обіг яких заборонено

встановлення корумпованих осіб державної митної служби, які сприяють переміщенню предметів і речовин, обіг яких обмежено

виявлення причин та умов скоєння злочинів

з ясування системи організації збуту предметів і речовин, вільний обіг яких заборонено

ґ \ ґ
ОПЕРАТИВНА оперативно-розшуковий захід,
ЗАКУПКА —► пов’язаний з уявним негласним
придбанням у
V J V---------------------- ~-------------------

перевірка інформації про збут товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу

з ясування системи та знешкодження інфраструктури злочинності у сфері незаконного обігу та збуту товарів, предметів та речовин з особливим режимом розповсюдження

негайне затримання підозрюваного після отримання "покупцем товару"

забезпечення отримання доказів злочинної діяльності

встановлення пунктів зберігання, виготовлення, переробки, упаковки та збуту товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу

виявлення кубел розпусти, місць використання та вживання предметів поставки (товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу), засобів та інших місць збору кримінально-злочинного елеме-

нту

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори

предмети, які заборонені для користування на режимних об’єктах

предмети, які заборонені для користування в установах ДКВС

вогнепальна зброя, вибухові речовини

набої,

культурні цінності, коштовне каміння, дорогоцінні метали, гроші, валюта, матеріальні цінності

історичні документи різного змісту

предмети, товари та речовини, до обігу або реалізації яких встановлено певні державні вимоги устаткування для виробництва контрафактної продукції, лабораторне обладнання предмети, які заборонені для користування на режимних об’єктах та установах виконання покарань

ґ N
V______ товарів
ґ
V______ предметів
ґ
V______ речовин

г \
КОНТРОЛЬОВАНА
ЗАКУПКА - це
J

оперативно-розшуковии захід, що полягає у здійсненні операції купівлі-продажу

з особою, що підозрюється у протиправній діяльності у сфері

Схема 2.3.11. Поняття контрольованої закупки

/--------------------------------- \

ПРЕДМЕТИ

КОНТРОЛЬОВАНОЇ

ЗАКУПКИ

V____________________ /

Схема 2.3.13.

Завдання контрольованої закупки

оперативна інформація про систематичні правопорушення на підприємствах, в організаціях і установах, які дають привід вважати, що на цих об’єктах діють злочинні групи

ч

матеріали кримінальних впроваджень, які засвідчують організовану протидію слідчому підрозділу в установленні об’єктивної істини

матеріали оперативно- розшукових справ на осіб, підозрюваних у підготовці кваліфікованих, спланованих тяжких злочинів

інформація про вчинення посадовими особами організованих злочинів

інформація про розвідувально- підривну діяльність спецслужб іноземних держав та організацій

оперативно-розшукова інформація про глибоко законспіровану підготовку тяжких злочинів, яку необхідно перевірити для попередження таких

злочинів

встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується тяжкий або особливо тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки протиправної діяльності

попередження та припинення злочинної діяльності осіб, за якими ведеться спостереження, та їх зв’язків

виявлення злочинних зв язків об’єктів спостереження, з якими вони вступають у контакт

V

забезпечення

безпеки

працівників правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

вивчення способу життя та поведінки об’єктів спостереження, їх звичок та маршрутів руху з метою використання цих відомостей в ОРД та слідчій діяльності

встановлення схованок знарядь злочинів та викраденого майна

виявлення місць концентрації антигромадських елементів, зберігання і збуту викраденого, інших місць, які становлять оперативний інтерес

встановлення місць знаходження конкретних злочинців, які переховуються від слідства та суду, засуджених, що ухиляються від покарання, а також осіб, які безвісно відсутні

забезпечення проведення окремих ОРЗ, слідчих та негласних слідчих (роз-

шукових) дій

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню конкретних злочинів

фіксація фактів телефонних розмов та надходження поштово-телеграфної кореспонденції

документація конкретних фактів злочинної діяльності осіб, за якими ведеться спостереження, та їх зв’язків за допомогою фото-, відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

(якщо візуальне спостереження здійснює оперативний працівник)

забезпечення проведення ОРЗ та особливостей їх тактики

вжиття заходів щодо припинення злочинної діяльності осіб, за якими ведеться спостереження

Схема 2.3.18.

Додаткові завдання візуального спостереження

особи, які проходять по ОРС, та особи, які перебувають під адміністративним наглядом міліції

Об’єкти

візуального спостереження

ч

Ч

злочинні зв’язки об’єктів спостереження, якщо є підстави допускати, що візуальне спостереження за ними дозволить знайти осіб, які є в розшуку, або отримати інформацію про їх місцезнаходження

особи, які володіють інформацією про злочини, що готуються чи скоєні, а також ті, що підтримують протиправні стосунки зі злочинцями

інші особи та об’єкти, спостереження за якими може сприяти проведенню окремих ОРЗ, слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій

<< | >>
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Еще по теме ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ АБО РІШЕННЯ ПРОКУРОРА:

  1. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ АБО РІШЕННЯ ПРОКУРОРА
  2. АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО СУДДІ під час надання ухвали на здійснення спостереження за особою
  3. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  4. Взаємодія підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  5. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  6. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
  7. ТЕМА 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  8. АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО СУДДІ
  9. Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень
  10. Обов’язки, які покладаються на жінку, звільнену на підставі ст. 79 КК
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -