<<
>>

Поняття і сутність психологічного забезпечення оперативно- розшукової діяльності

Серед усіх видів професій органів внутрішніх справ оперативно- розшукова діяльність належить до типу "людина-людина". Цьому типові діяльності притаманні підвищені вимоги до комунікативних здібностей, рівня інтелекту, загальних здібностей людини тощо.

Відомо, що використання досягнень психологічної науки в кримінальному процесі (при розкритті й доведенні злочинних дій) сприяє його гуманізації та підвищенню дієвості й ефективності. Успіху у своїх професійних діях оперуповноважений досягає, використовуючи психологічні знання, а також вироблені на їх основі навички і вміння, зокрема, знання основ людського поводження, знання законів психофізіології та розмаїття притаманних людині поведінкових форм.

Проте успішне вирішення деяких завдань та ситуацій потребує втручання спеціально підготовленого фахівця - психолога. Це переважно фахівці в галузі юридичної, кримінальної, прикладної, соціальної психології, психофізіології та патопсихології.

Знайти правильну відповідь на актуальні питання в розкритті кримінальних злочинів, вийти на найбільш вірогідні версії, здолати бар'єри в системі міжособистісних стосунків можна за допомогою спеціальної галузі юридичної психології - оперативно-розшукової психології, яка, зокрема, на практиці включає в себе :

1) вирішення актуальних проблем рольової діяльності оперуповноваженого в розслідуванні злочину;

2) вирішення питань прихованої конфліктної взаємодії в умовах протидії розслідуванню;

3) вирішення проблеми застосування психологічних засобів і прийомів отримання інформації, що становить оперативний інтерес;

4) надання можливості виявити психологічні ознаки, що можуть свідчити про злочинну діяльність.

Практичне застосування оперативно-розшукової психології в діяльності працівників оперативних підрозділів передбачає використання таких наукових методів:

1) спостереження за поведінкою і процесами з метою з'ясуваннях сенсу, змісту, мети і спрямованості;

2) опитування - збирання первинної вербальної інформації про події, явища, факти і процеси:

3) тестування - метод психодіагностики з метою виявлення чи встановлення наявності й рівня розвитку певних індивідуально-психологічних [188]

особистісних якостей;

4) моделювання ситуацій — дослідження процесів, явищ, подій за допомогою їх реальних або ідеальних моделей;

5) психосемантичний аналіз - вивчення індивідуальної системи значень (змісту) в індивідуальній свідомості;

6) психолінгвістичний аналіз - вивчення процесів застосування знакових систем у процесі інформаційної комунікації.

Отже, з огляду на зазначені постулати оперативно-розшукової психології ми маємо можливість визначити суть процесу психологічного супроводження

•• • -196

оперативно-розшукової діяльності .

Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності — це комплексне використання засад практичної і юридичної психології, психологічних засобів і методів, а також: спеціалізованих психологічних технологій з метою реалізації завдань (принаймні, якнайменше — підвищення ефективності) оперативно-розшукової діяльності.

За суттю практичного застосування психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності має три рівні:

• 1-й рівень: знання психології на рівні загальної обізнаності, які можна використовувати в оперативно-розшуковій діяльності і провадженні оперативно-пошукових заходів;

2-й рівень: цільові замовлення на розроблення загальної і юридичної психології;

• 3-й рівень: криміналістичні розробки, що грунтуються на даних загальної та юридичної психології, а також цільові замовлення на спеціалізовані психологічні дослідження.

Основною метою психологічного супроводження ОРД є озброєння оперативних працівників необхідними для вирішення конкретних практичних питань психологічними знаннями, напрацювання і впровадження в практику рекомендацій, що можуть виконувати функції алгоритмів у вирішенні оперативних завдань.

Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності передбачає реалізацію таких функцій:

1) дослідження закономірностей психіки суб'єктів оперативно- розшукової діяльності з метою вироблення найбільш раціональних способів і прийомів її організації;

2) розроблення теоретичних засад і методів професійно-психологічного відбору оперативних працівників, вивчення психологічних чинників їх навчання й підготовки до практичної діяльності, а також їх професійного становлення і зростання;

3) дослідження психологічних компонентів злочинної діяльності,зокрема, її психологічних основ, причин, мотивації та спрямованості; [189]

4) дослідження специфічних закономірностей психології протистояння, боротьби та конфліктної взаємодії;

5) вивчення теоретичного і практичного досвіду використання здобутків фундаментальної психології різними службами й відомствами, зокрема в інших державах;

6) розроблення практичних рекомендацій щодо провадження оперативно-розшукових дій та підвищення майстерності оперуповноважених, а також психологічних заходів протидії злочинності.

На практиці психологічне супроводження ОРД реалізується в трьох основних аспектах.

• науковому - розроблення і впровадження в практику оперативних підрозділів психологічних прийомів отримання оперативної інформації та методів психологічного впливу на учасників процесу;

• практичному - надання оперативним працівникам психологічних рекомендацій та консультативної допомоги з використання методів психології, необхідних для провадження оперативно-розшукових дій;

навчальному - навчання оперативних працівників використання спеціальних психологічних технологій та методів.

Практичний і навчальний аспекти психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності застосовують працівники служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. Науковий аспект на практиці реалізується науковими, науково-дослідними та науково- практичними підрозділами, зокрема кафедрами вищих навчальних закладів та науковими лабораторіями психологічного профілю, окремими науковцями й практиками (викладачами, ад'юнктами, магістрами та практичними психологами, що займаються науковою діяльністю).

Найбільш поширеними нині в органах внутрішніх справ України аспектами психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності є:

• судово-психологічна експертиза у складі комплексної психолого- психіатричної експертизи (КПІТЕ) та самостійна;

• психологічна експертиза в кримінальному процесі та в оперативно- розшукових заходах;

• складання психологічних портретів осіб, що становлять оперативний інтерес;

• розроблення психолого-криміналістичних портретів об'єктів оперативної уваги;

• застосування репродукційного гіпнозу та інших методів гіпносугестивного впливу для активізації пам'яті об'єктів оперативної уваги;

• фіксація, актуалізація та використання нематеріальних слідівзлочинів для їх розкриття;

• висунення психологічно обгрунтованих версій;

• психологічна експертиза (обгрунтування) чинних робочих версій;

• професійно-психологічний відбір працівників оперативних підрозділів;

• професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів;

• психологічна профілактика негативного впливу екстремальних чинників професійної діяльності та професійної деформації;

• використання технічних засобів спеціалізованих психофізіологічних досліджень (лай-детекторів, приладів для вимірювання психофізіологічного стану та ознак стресу, інтегральних психодіагностичних комп'ютерних комплексів тощо);

• використання спеціалізованих психологічних технологій (впливу,маніпулювання, переконання, втручання, навіювання й ін.).

Отже, перш ніж розглядати аспекти психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності, доцільно розглянути психологічні аспекти самої ОРД.

У цьому дискурсі нас цікавить передусім психологічний портрет працівника оперативного підрозділу як суб'єкта професійної діяльності в органах внутрішніх справ.

14.2.

<< | >>
Источник: Д.Й.Никифорчук та ін.. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О.М.Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність,2009. -310с.. 2009

Еще по теме Поняття і сутність психологічного забезпечення оперативно- розшукової діяльності:

 1. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
 2. Глава XV Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
 3. ТЕМА 14 Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України
 4. 2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності
 5. ТЕМА 1. ІСТОРІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
 6. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
 7. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС України
 8. 1.1. ПОНЯТТЯ МЕТА ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
 9. ТЕМА 3. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. Забезпечення правового захисту осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
 11. Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
 12. ТЕМА 8.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 13. Поняття та сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
 14. Глава II Завдання та поняття оперативно - розшукової діяльності
 15. Глава XIV Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
 16. ТЕМА 2.ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -