<<
>>

Розділ 11 Психологія проведення негласних слідчих (розшукових) дій

На сьогоднішній день питання щодо місця й ролі психологічних факторів у досудовому слідстві набуло підвищеної актуальності. Це пов'язано, головним чином, з тим, що з уведенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), у кримінальному провадженні вперше за радянських та пострадянських часів передбачено проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які за своєю сутністю споконвічно відносилися до змісту оперативно-розшукової діяльності.

Остання, як відомо, у силу особливих її спеціальних засобів, методів і способів проведення, у тому числі як з точки зору неординарної загальної її психологічної структури, так І щодо психологічних особливостей здійснення окремих негласних оперативно-розшукових заходів та застосування засобів, має доволі велике психологічне навантаження.

Ураховуючи закономірну спадковість оперативно-розшу- кової діяльності б сучасному кримінальному провадженні, є всі підстави для констатації аналогічної психологічної насиченості досудового слідства. Зазначена закономірність об'єктивно зумовлює необхідність пізнання і врахування слідчим та співробітником уповноваженого оперативного підрозділу психологічних закономірностей проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Задля цього, насамперед, слід уявити сутність досудового слідства, як діяльнісної категорії.

11.1.

<< | >>
Источник: Е.О. Дідоренка. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та ш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ : РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка,2014. - 416 с.. 2014

Еще по теме Розділ 11 Психологія проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

 1. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 2. Використання в кримінальному провадженні результатів,отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 3. Особливості засобів, методів, способів проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 4. Загальноправова характеристика та визначальні процесуальні основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 5. Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНІ та психологічні засади ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 6. Загальні методичні й організаційно-тактичні передумови проведення співробітниками уповноважених оперативних підрозділів негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні
 7. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 8. ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 9. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.
 10. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРА- ТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 11. Розділ 3 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 12. Поняття, правова сутність, різновиди негласних слідчих (розшукових) дій
 13. Психологічні особливостіпроведення окремих негласних слідчих ('розшукових) дій у досудовому слідств/.
 14. Використання спеціальних знань при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
 15. Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с., 2016
 16. Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення негласних слідчих (розшуковнх) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 17. Основні особливості нормативно-правової регламентації проведення окремих різновидів негласних слідчих (розшукових)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -