<<
>>

ТЕМА 6. ПІДСТАВИ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Здійснення оперативно-розшукової діяльності має виключний характер та дозволено лише з метою вирішення завдань щодо пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а та- кожотримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави і тільки у тих випадках, якщо іншими шляхами ці завдання вирішити неможливо.

Саме виключний характер визначив необхідність закріплення підстав здійснення оперативно-розшукової діяльності. У ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначено виключний перелік таких підстав.

Мета оперативної розробки - це забезпечення захисту особи, її прав і свобод, власності, прав і законних інтересів підприємств, установ та організацій від злочинних посягань; встановлення злочинних намірів і дій розроблюваних осіб; виявлення й збереження доказів; недопущення вчинення нових злочинів розроблюваними особами; виявлення злочинців, які переховуються від органів розслідування, слідчого судді та суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб; проведення заходів щодо відшкодування завданих злочинцями збитків і забезпечення конфіскації майна; виявлення та усунення обставин, що сприяли вчиненню злочину.

Вказаний перелік цілей оперативної розробки відображає її спрямованість на повне встановлення злочинної діяльності розроблюваних осіб незалежно від того, підозрюються вони у вчиненні злочину чи розшукуються за його вчинення. Під час проведення оперативної розробки не слід обмежуватися заходами, спрямованими на викриття розроблюваного лише у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, а й необхідно перевірити його на причетність до інших нерозкритих злочинів, одержати в процесі розробки нові відомості про нього та його зв’язки, перевірити і встановити раніше невідомі факти, виявити злочинців та осіб, які становлять оперативний інтерес для органів внутрішніх справ. Таким чином, мета і завдання оперативної розробки виходять за межі перевірки й розвитку обставин, відомих до початку роботи у справі. Оперативна розробка, розпочата на законних підставах, створює унікальну можливість для отримання різноманітної соціальної інформації про приховані криміногенні процеси та явища, латентну злочинність, прояви злочинності в середовищі молоді, кримінально активних осіб з кола раніше судимих і про інші явища, які впливають на оперативну обстановку в регіоні або ускладнюють її.

Важливими у цьому процесі є підстави заведення, строки ведення, порядок взяття на облік, провадження та припинення відповідних оперативно-розшукових справ.

Серія: Теорія і практика ОРД 127

6.1.

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме ТЕМА 6. ПІДСТАВИ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. ТЕМА 5 Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
 2. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності
 3. ТЕМА 1. ІСТОРІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
 4. Глава VI Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
 5. ТЕМА 7 Контроль і нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
 6. ТЕМА 3. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру — як підстава для проведення оперативно-розшукової діяльності
 8. ТЕМА 13 Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві
 9. ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС
 10. ТЕМА 8.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. ТЕМА 2 Історія оперативно-розшукової діяльності
 12. ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 13. ТЕМА 2.ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. ТЕМА 1 Предмет, принципи і завдання оперативно-розшукової діяльності
 15. ТЕМА 14 Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України
 16. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
 17. ТЕМА 10 Сутність і значення оперативно-розшукової тактики
 18. ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -