<<
>>

Забезпечення оперативними підрозділами досудового розслідування доказовою Інформацією: форми, нормативно-правові засади

А нанизуючи положення КПК України та зміни, внесені у зв'язку з його прийняттям до Закону України «Про опе- ративно-розшукову діяльність», завдання оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (OBC) щодо забезпечення досудового слідства доказовою інформацією можуть бути зведені до наступного.

Оперативні підрозділи OBQ бідпобідно до вимог законодавства, що становить правову основу їх діяльності, мають своїм завданнями й обов'язками:

1) отримувати фактичні дані (читай - докази, авт.) про протиправні діяння (читай - злочинні, авт.) окремих осіб і груп у ході вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою попередження, своєчасного виявлення й припинен-

Зауважимо, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» у Закон України «Про оперативно-розги у кову діяльність» внесено суттєві зміни (див.: Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303), які враховуються при викладанні даної теми.

ня злочинів та б інтересах кримінального судочинства (ч.1 ст.6; п.1 чЛ ст. 7 Закону України «Про ОРД»);

2) використовувати в якості підстав для проведення оперативно-розшукових заходів у зазначених вище цілях, окрім іншого, також інформації, що міститься в письмових дорученнях слідчого> вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді чи суду тощо (ч.2 ст. 6ст. 7 Закону України «Про ОРД»);

3) невідкладно направляти зібрані матеріали ОРД, у яких зафіксовано фактичні дані про злочинні діяння окремих осіб та груп до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України (ч.2 ст. 7 Закону України «Про ОРД»);

4) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за письмовими дорученнями слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, які є обов'язковими до виконання уповноваженими оперативними підрозділами (ч,4 ст. 7 Закону України «Про ОРД»).

Як бачимо, чинне законодавство зобов'язує оперативні підрозділи (зокрема, органів внутрішніх справ) забезпечувати досудове розслідування злочинів фактичними даними доказового значення за двома різними в правовому відношенні напрямоми діяльності, а саме:

- під час здійснення оперативно-розшукових заходів у оперативно-розшукових справах до початку кримінального провадження;

- у ході проведення за відповідними письмовими дорученнями слідчого, прокурора слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшуковик) дій у кримінальному провадженні.

3.1.

<< | >>
Источник: Е.О. Дідоренка. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та ш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ : РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка,2014. - 416 с.. 2014

Еще по теме Забезпечення оперативними підрозділами досудового розслідування доказовою Інформацією: форми, нормативно-правові засади:

 1. 3.2. Діяльність оперативних підрозділів OBC щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією після початку кримінального провадження
 2. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 3. 2.2. Забезпечення прав і законних потерпілого органами досудового розслідування
 4. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 5. 2.1 Об’єкт розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
 6. Предмет розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
 7. РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 8. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативними підрозділом
 9. 2.3 Об’єктивна сторона розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
 10. 3.2 Суб’єкт розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
 11. РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 12. 3.1 Суб’єктивна сторона розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -