Стрілець ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Полтава -2014 рік. 2014

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

|
РОЗДІЛ 1 Теоретичні Основи формування бюджетного потенціалу регіону
Розділ 2 Науково−методичні підходи до оцінювання діючого механізму формування бюджетного потенціалу регіону (на прикладі Полтавської області)
Розділ 3 Удосконалення мехАНІзму формування бюджетного потенціалу регіону
Додатки

Книги и учебники по дисциплине Бюджетная система: