<<
>>

ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Київ-2010. 2010

25.00.04 – місцеве самоврядування Науковий керівник: ЖОВНІРЧИК Ярослав Федорович, кандидат наук з державного управління, доцент

<< | >>
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
РОЗДІЛ 2 КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
РОЗДІЛ 3 ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Книги и учебники по дисциплине Муниципальное и государственное управление:

  1. ШУМІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Дніпропетровськ –2013 - 2013 год
  2. ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009 - 2009 год
  3. Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008 - 2008 год