>>

ШУМІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Дніпропетровськ –2013. 2013

25.00.04 – місцеве самоврядування Науковий керівник: Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, професор

| >>
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
РОЗДІЛ ІІІ Організація корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад
ДОДАТКИ

Книги и учебники по дисциплине Муниципальное и государственное управление:

  1. ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Київ-2010 - 2010 год
  2. ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009 - 2009 год
  3. Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008 - 2008 год